مجموعه کامل آزمونهای چهار گزینه ای عکاسی

تست های چهار گزینه ای و سوالات عکاسی

سوال های کنکور سراسری مبانی نظری و فن شناسی عکاسی

دانش آموزشان شاخه کاردانش و هنرستانهای فنی و حرفه ای رشته عکاسی

کارآموزان رشته عکاسی

داوطلبان شرکت در کنکور هنر - صدا و سیما

دانشجویان رشته عکاسی و گرافیک رایانه

داوطلبان شرکت در المپیادهای هنری

متقاضیان تاسیس آموزشگاه و کارت مربیگری

متقاضیان شرکت در آزمون های ادواری

 

سایت در مراحل اولیه است و به مرور زمان بر تعداد آزمون ها افزوده می شودPowered by Testa 3.1: Online Test Management System